Kuruluşlar

Kuruluşlar

Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan çevre, şehircilik ve iklim değişikliği işlerinden sorumlu bakanlıktır.

Çevre Hareketi

Koruma ve yeşil politikayı da içeren çevre hareketi (ekoloji hareketi olarak da anılır ), çevresel sorunları ele alan için çeşitli felsefi, sosyal ve politik hareketlerdir. Çevreciler, kamu politikası ve bireysel davranışlardaki değişiklikler yoluyla kaynakların ve çevrenin adil ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini savunurlar. Ekosistemlerin düşmanı değil bir katılımcısı olarak insanlığın tanıyan çevre hareketi ekoloji, sağlık ve insan haklarına odaklanır. Çevre hareketi, en küçük organizasyonlardan büyük işletmelere kadar bir dizi kuruluş tarafından temsil edilen ve ülkeden ülkeye farklılık gösteren uluslararası bir harekettir. geniş üye ağı, değişken ve güçlü inançları ve zaman zaman spekülatif doğası nedeniyle, çevre hareketi hedeflerinde her zaman birleşik değildir. Bu hareket aynı zamanda iklim hareketi gibi daha özel bir odağa sahip diğer bazı hareketleri de kapsıyor. Çevre hareketİ, en geniş anlamıyla, özel vatandaşları, profesyonelleri, din adamlarını, politikacıları, bilim adamlarını, kar amacı gütmeyen kuruluşları ve bireysel savunucuları içerir.

Çevre Kuruluşları

GREENPEACE

GREENPEACE

Greenpeace
Greenpeace, kırktan fazla ülkede şubesi ve Hollanda, Amsterdam'da uluslararası bir merkezi olan çevreci sivil toplum kuruluşu. Greenpeace amacının "Dünya'nın tüm çeşitliliği ile yaşamı besleme gücünü garantiye almak" olduğunu belirtir ve küresel ısınma, ormanların yok olması, aşırı avlanma, ticari balina avcılığı, genetik mühendisliği ve nükleer gibi dünya çapındaki sorunlardaki kampanyasına odaklanır.
GAHP

GAHP

Global Alliance on Health and Pollution
GAHP (Küresel Sağlık ve Kirlilik İttifakı), küresel kirlilik krizini ve bunun sağlık ve ekonomik etkilerini ele almak için işbirlikçi, çok sektörlü bir yaklaşıma kendini adamış uluslararası ve ulusal düzeydeki ajanslardan oluşan bir ağdır. GAHP'nin genel hedefi, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde hava, su, toprak ve kimyasal atıklar dahil olmak üzere her türlü zehirli kirliliğin neden olduğu ölüm ve hastalıkları azaltmaktır.
Earth System Governance

Earth System Governance

Earth System Governance
Earth System Governance Project, ilk olarak Küresel Çevre Değişikliği Uluslararası İnsani Boyutlar Programı'nın himayesinde geliştirilen uzun vadeli, disiplinler arası bir sosyal bilimler araştırma programıdır . Ocak 2009'da başladı.
Fridays For Future

Fridays For Future

Fridays For Future
İklim için Okul Grevi ( İsveççe : Skolstrejk för klimatet ), ayrıca Fridays for Future ( FFF ), Youth for Climate , Climate Strike veya Youth Strike for Climate olarak da bilinir , gösterilere katılmak için Cuma derslerini atlayan okul öğrencilerinin uluslararası bir hareketidir siyasi liderlerden iklim değişikliğini önlemek ve fosil yakıt endüstrisinin yenilenebilir enerjiye geçmesi için harekete geçmesini talep ederler.


Global Green Growth Institute

Global Green Growth Institute

Global Green Growth Institute
Küresel Yeşil Büyüme Enstitüsü ( GGGI ) , merkezi Güney Kore'nin Seul kentinde bulunan , anlaşmaya dayalı, hükümetler arası uluslararası bir kalkınma kuruluşudur . Kuruluş , ekonomik büyüme ve çevresel sürdürülebilirlik dengesi ile karakterize edilen bir büyüme paradigması olan yeşil büyümeyi teşvik etmektedir . Global Green Growth Institute, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeşil büyüme planları için teknik destek, araştırma fırsatları ve paydaş katılımı sağlar .
IPCC

IPCC

Intergovernmental Panel On Climate Change
Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (İngilizce: Intergovernmental Panel on Climate Change, kısaca IPCC), Birleşmiş Milletlerin iki örgütü Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere kurulmuştur. Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ile birlikte 2007 Nobel Barış Ödülü'nü almıştır.

IUCN

IUCN

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
Dünya Doğayı Koruma Birliği veya tam adıyla Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, kısaca IUCN) doğal kaynakların korunması amacı ile kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. Merkezi Gland, İsviçre'de bulunur. IUCN dünya çapında 160 ülkeden 1.400’ün üzerinde devlet kuruluşu ve sivil toplum örgütünü aynı çatı altında toplamaktadır.
UN Environment

UN Environment

United Nations Environment Programme
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Birleşmiş Milletler çevre etkinliklerini eş güdümleyen, gelişmekte olan ülkelere çevre politikaları konusunda yardımcı olan ve çevreye duyarlı kalkınma yöntemleri öneren BM kuruluşu. Haziran 1972'deki İnsan Çevresi üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı sonrasında kurulmuştur. Merkezi Nairobi, Kenya'dadır. UNEP'in ayrıca altı bölge ofisi ve çok sayıda ülke ofisi vardır.

Europe Environment Agency

Europe Environment Agency

European Environment Agency
Avrupa Çevre Ajansı, çevre ile ilgili sağlıklı, bağımsız bilgiler vermekle görevli Avrupa Birliği kurumudur. Çevre politikalarını geliştirme, benimseme, uygulama ve değerlendirme alanlarında çalışanlar kadar kamu için de önemli bir bilgi kaynağıdır.

PEMSEA

PEMSEA

Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia
Doğu Asya Denizleri için Çevre Yönetiminde Ortaklıklar ( PEMSEA ), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ( UNDP ) tarafından uygulanan ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi ( UNOPS ) tarafından yürütülen bölgesel bir ortaklık programıdır . 1994 yılında başlayan proje, başlangıçta Doğu Asya Denizlerinde Deniz Kirliliğinin Önlenmesi ve Yönetimi (SDS-SEA) olarak biliniyordu.
Climate Action Network

Climate Action Network

Climate Action Network
İklim Eylem Ağı - Uluslararası ( CAN ), insan kaynaklı iklim değişikliğini ekolojik olarak sürdürülebilir seviyelere sınırlamak için hükümet ve bireysel eylemi teşvik etmek için çalışan 130'dan fazla ülkede 1.300'den fazla çevreci sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu küresel bir ağdır.© 2023 CDKVYD