Derneğin Yasal Bilgisi

Derneğin Yasal Bilgisi

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları kapsamında 2001 yılında kurulmuştur. Dernek, 7246 sayılı Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Kanunu uyarınca kayıtlıdır ve kayıt numarası [Insert Registration Number].

 

Derneğimizin yönetim kurulu, [list the names and positions of board members]. Derneğin ana amacı, Çekmeköy bölgesindeki doğal alanların korunması ve yaşatılmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için, yılda en az [Insert Number] doğal alan düzenlemesi veya ağaçlandırma projesi yürütürüz.

 

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, [Insert financial information, such as sources of funding, annual budget, and financial reports].

 

Bu bilgiler, derneğin saydam ve açık bir yapısını gösterir ve potansiyel bağışçılar ve gönüllüler için güvenli bir destek platformu sunar.”

 

 1. Bir hayır kuruluşunun şu anda uyguladığı “Okuma Eğitimi Projesi” hakkında bilgiler sunabilir. Bu projenin amacı, ilkokul çağındaki çocukların okuma becerilerini geliştirmek ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Projenin hedefi, belirli bir bölgedeki tüm okul çağındaki çocukların okuma becerilerini geliştirmek ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Projenin etkisi, bu çocukların gelecekte daha iyi bir eğitim almasına ve daha iyi bir hayat sürebilmelerine yardımcı olacaktır.
 2. Bir hayır kuruluşunun şu anda uyguladığı “Sağlıklı Yaşam Projesi” hakkında bilgiler sunabilir. Bu projenin amacı, belirli bir bölgedeki insanların sağlıklı yaşam tarzı konularında eğitilmesidir. Projenin hedefi, belirli bir süre içinde bu bölgedeki insanların sağlıklı yaşam tarzı konularında bilinçli olmasını ve bu konuda düzenli olarak uygulamalar yapmasını sağlamaktır. Projenin etkisi, bu insanların daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürebilmelerine yardımcı olacaktır.
 3. “Çevre Projesi” adında bir proje verilmiştir. Projenin amacı, yerel çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atılmasıdır. Projenin hedefi ise, doğal kaynakları koruyarak çevreyi kirletmeyi önlemek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaktır.
 4. Aile Destek Programı 1: Bu program, ihtiyaç sahibi ailelere maddi, manevi ve eğitsel destek sunmak amacıyla başlatılmıştır. Programın hedefi, ailelerin hayat kalitesini yükseltmek ve toplumda daha fazla eşitliği sağlamaktır.
 5. “Aile Destek Programı 2” adında bir program verilmiştir. Programın amacı, ihtiyaç sahibi ailelere maddi, manevi ve eğitsel destek sunmaktır. Programın hedefi ise, ailelerin hayat kalitesini yükseltmek ve toplumda daha fazla eşitliği sağlamaktır.  Bize Katılın

  Çekmeköy Doğayı Koruma Ve Yaşatma Derneği

  © 2023 CDKVYD