Değerlerimiz İnançlarımız

Değerlerimiz İnançlarımız

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, doğal alanların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere aynı

kalitede devredilmesine olan inanç ve kararlılığını değer olarak benimsemiştir. Dernek, doğal kaynaklarımızın tükenmemesi, kirlenmemesi ve zararlı etkilerden korunması için gerekli önlemlerin alınmasına inanır. Aynı zamanda ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına olan kararlılık ile hareket eder.

 

Dernek, sürdürülebilir bir gelecek için hareket etmeyi amaçlar ve bu doğrultuda tüm çalışmalarını bu prensiplere göre yürütür. Ayrıca, yerel halk ile işbirliği yaparak, doğal alanların korunması konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumun bu konuda sorumlu davranmasını amaçlar. Dernek, açık, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı benimsemiştir ve tüm çalışmalarında bu prensiplere uygun hareket eder.

 

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, diğer STK’lar arasında benzer misyon ve vizyonları olanlar dışında, doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda gösterdiği kararlılık ve sürekli çalışmaları ile farkındalık yaratma çabası ile ayırt edilir.    Bize Katılın

    Çekmeköy Doğayı Koruma Ve Yaşatma Derneği

    © 2023 CDKVYD