Hakkımızda

Hakkımızda

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, Çekmeköy ve çevresindeki doğal alanların korunması, sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere aynı kalitede devredilmesi amacıyla kurulmuş bir STK’dir. Dernek, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını ve gelecek nesillere aynı kalitede devredilmesini hedefleyen bir misyonu vardır. Vizyonu ise Çekmeköy ve çevresindeki doğal alanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aynı kalitede devredilmesi için etkin bir rol oynamayı hedeflemektedir. Dernek, doğal alanlarımızın korunması ve gelecek nesillere aynı kalitede devredilmesi için projeler ve etkinlikler düzenleyerek, yerel halk ile işbirliği yapmaktadır.

 

Ayrıca, dernek tarım alanlarının korunması konusunda da öncelikli bir hedefi vardır. Tarım alanlarının sürdürülebilir kullanımı, toprak kalitesinin korunması ve gelecek nesillere aynı verimli alanları devredilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda tarım alanlarının sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeler düzenlemekte ve yerel tarım işletmelerine destek vermektedir. Dernek, tarım alanlarımızın korunması konusundaki çalışmalarıyla, toprak kalitesinin korunmasını ve gelecek nesillere verimli tarım alanlarının devredilmesini hedeflemektedir.

 

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, doğal alanların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere aynı kalitede devredilmesine olan inanç ve kararlılığını değer olarak benimsemiştir. Dernek, doğal kaynaklarımızın tükenmemesi, kirlenmemesi ve zararlı etkilerden korunması için gerekli önlemlerin alınmasına inanır. Aynı zamanda ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına olan kararlılık ile hareket eder.

 

Dernek, sürdürülebilir bir gelecek için hareket etmeyi amaçlar ve bu doğrultuda tüm çalışmalarını bu prensiplere göre yürütür. Ayrıca, yerel halk ile işbirliği yaparak, doğal alanların korunması konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumun bu konuda sorumlu davranmasını amaçlar. Dernek, açık, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı benimsemiştir ve tüm çalışmalarında bu prensiplere uygun hareket eder.

 

Dernek, sürdürülebilir bir gelecek için doğayı korumak, güzelleştirmek ve geliştirmek, ormanlardaki hasta ağaçları iyileştirmek., doğada bulunan yabani hayvanların zarar görmesini engellemek, doğada bulunan hayvanların yaşam alanlarını korumak.

Dernek, sürdürülebilir bir gelecek için ormanlarda ağaçlandırma yapmak, ormanları yangından korumak ve toplumun doğa bilincini ve duyarlılığını artırmak ve destek vermek için kurulmuştur.

Dernek, bu amaclarını gerçekleştirmek için araştırmalar yapacak, eğitim çalışmaları düzenleyecek, bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edecek, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturacak, yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilecek, iktisadi

 

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, diğer STK’lar arasında benzer misyon ve vizyonları olanlar dışında, doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda gösterdiği kararlılık ve sürekli çalışmaları ile farkındalık yaratma çabası ile ayırt edilir.

 

Çekmeköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği, Çekmeköy ve çevresindeki doğal alanların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için birçok program ve projeye katılmaktadır. Bunlar arasında;

 

  1. Doğal Alanların Korunması Projesi: Bu proje, Çekmeköy ve çevresindeki doğal alanların korunması için farkındalık yaratmayı ve bu alanların korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

  1. Tarım Alanlarının Korunması Projesi: Tarım alanlarının verimli kullanımı ve gelecek nesillere aynı kalitede devredilmesi için bu proje yapılmıştır.

 

  1. Eğitim ve Farkındalık Projesi: Bu proje, Çekmeköy halkının doğal alanlar ve tarım alanlarının korunması konularındaki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

 

Dernek, bu ve benzeri projelerin yanı sıra sürekli olarak doğal alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında çalışmalar yapmaktadır. Dernek, bu projelerin başarısını ispatlamak için istatistikler, faydalıların tanıklıkları ve görsel materyaller gibi araçlar kullanmaktadır.    Bize Katılın

    Çekmeköy Doğayı Koruma Ve Yaşatma Derneği

    © 2023 CDKVYD