Hayvanlar

Hayvanlar, doğal ekosistemlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayvanlar insanlar için beslenme, araştırma, eğlence ve benzeri amaçlar için kullanılır. Ancak, insanların hayvanların yaşam alanlarını yok etmesi, onları avlaması, ticareti yapması ve benzeri davranışları hayvanların neslini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle, hayvanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı öncelikli bir konudur.

© 2023 CDKVYD