Çevre

Çevre, insanlar ve diğer hayvanlar için yaşam alanıdır. Çevre kirliliği, atık yönetimi, iklim değişikliği, su kirliliği, hava kirliliği ve benzeri faktörler çevre kalitesini bozar. İnsanların çevre kirliliğine neden olan davranışlarını değiştirmesi ve çevrenin korunması için çalışması gerekir.

© 2023 CDKVYD